Our core team

Directors

Arun Sheth

Suhas Mehta

Prashant Mahagaokar

Aniruddha Sheth

Core team

Samir Phanse

Manoj Samtani

Shivaji Desai

Bhartesh Magdum

Sanjay Sheth

Kishore Masurkar

Rajesh Masurkar

Govind Katkar

Mithilesh Gautam

Nitin Butala

Anil Pawar

Pradip Tupkar

Sudhir Sanghave

Subodh Patil

Shrikant Dhopade

Amol Gandhi

Ashish Sheth

Manoj Patil

Chakor Mogre

Prakash Raspayle

New Team

Aniket Patil

Dharmendra Chaudhary

Sushant Mahagaokar

Ameya Mehta

Kaushik Mehta

Finance Team

Anshu Shrivastava

Prashant Dalvi

Hanamant Ghadge